‘Supruga me danas osramotiIa, na neki način i uvrediIa kao niko do sada..’ – Skandal STARS

‘Supruga me danas osramotiIa, na neki način i uvrediIa kao niko do sada..’

  • Skandal
  • 1 month ago
  • Comments Off on ‘Supruga me danas osramotiIa, na neki način i uvrediIa kao niko do sada..’

Jedan muškarac se p0žalio na to kako mu je supruga odgovorila i na taj način ga i p0niziIa. Evo šta mu se desilo: “Danas me moja supruga 0sramotiIa, pa na neki način i u’vrijedila. Naime, vratila se sa posla, sva nasmijana.

Onda mi se pohvalila. Rekla je kako su joj kolege i kolegice rekle kako ima pr’ekrasne n0ge. Vidjelo se da joj je to godilo i uticalo na njeno sam0pouzdanje. Meni opet nije bilo pravo što kolege komentarišu n0ge moje supruge.

Onda sam je pitao da li joj je možda šef rekao i kako ima veIiku gu’zu. Izgleda se u’vrijediIa tim k0mentarom, pa mi odgovorila kako za mene niko nije pitao. Možete sami shvatiti na šta je aludirala.

Ispalo je da sam ja to što sam spomenuo. Ja, koji sam uvijek bio uz nju i trudio se da joj u svemu ugodim. Našla je s čim da me uporedi. P0vrijeđen sam, nikada se nisam 0sjetio ovako p0niženim. Ovo joj nikada neću zab0raviti.”

Šta vi kažete na ovu situaciju? Mislite li da su oboje pr’etjerali sa komentarima? On je bio malo ljub0moran na komentare koji su joj bili upućivani. Napravio je grešk’u jer joj je na ovakav način to rekao. Mogao je naći neki Ijepši način da kaže kako mu to ne odgovara.

Opet, ona se isto tako u’vrijediIa, pa je gru’bIje odgovorila na to. Ne bi trebali da d0zvole da im ovakve stvari utiču na 0dnos. Nekada izgovorimo neke riječi, mislimo da je to sasvim uredu, a one imaju potpuno drugi uticaj.

Loading..